Kaznene odredbe za poslodavce

advokat novi sad za radno pravo radne odnose

Parnice koje prositiču iz radnih odnosa predstavljaju pema Zakonu o parničnom postupku posebnu vrstu postupaka, za koje je sud dužan da vodi računa o potrebi hitnog rešavanja.

Sudovi se u Srbiji susreću sa desetinama hiljada radnih sporova, a radni sporovi neretko traju po nekoliko godina.

Zbog kršenja prava zaposlenih za poslodavce su propisane i kaznene odredbe Zakonom o radu, kao i drugim zakonima, a u ovom tekstu će biti reči o kaznenim odredbama iz Zakona o radu.

Novčana kazna od 800.000,00 do 2.000.000,00 dinara

Poslodavac sa svojstvom pravnog lica kazniće se novčanom kaznom od 800.000,00 do 2.000.000,00 dinara:

 • ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu Zakona o radu,
 • ako nije isplatio zaradu odnosno minimalnu zaradu,
 • ako nije isplatio zaradu u novcu, osim ako se je u pitanju radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem,
 • ako nije doneo program rešavanja viška zaposlenih kada je bio u obavezi da to učini,
 • ako zaposlenom otkaže ugovor o radu suprotno odedbama Zakona o radu,
 • ako sprečava inspektora rada u vršenju inspekcijskog nadzora, odnosno onemogućava vršenje inspekcijskog nadzora,
 • ako ne postupi po rešenju inspektora rada.

Za navedene prekršaje, preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 300.000,00 do 500.000,00 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčana kazna od 600.000,00 do 1.500.000,00 dinara

Poslodavac sa svojstvom pravnog lica kazniće se novčanom kaznom od 600.000,00 do 1.500.000,00 dinara:

 • ako prekrši zabranu diskriminacije,
 • ako zasnuje radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako zaposlenom odredi prekovremeni rad suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako je izvršio preraspodelu radnog vremena suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako zaposlenom koji radi nnoću ne obezbedi obavljanje poslova u toku dana suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako zaposlenom koji radi u smenama ne obezbedi izmenu smena,
 • ako zaposlenom mlađem od 18 godina, odnosno zaoslenim između 18. i 21. godine života odredi da radi suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako ne obezbedi zaštitu materinstva, kao i prava po osnovu nege detea i posebne negde detea ili druge osobe u skladu sa odredbama Zakona o radu,
 • ako zaposlenom ne isplati naknadu zarade,
 • ako zaposlenom uskrati prava iz radnog odnosa na način da poslodavac sledbenik ne preuzme od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu,
 • ako donese odluku o udaljenju zaposlenog suprotno odredbama Zakona o radu ili ako zaposlenog udalji sa rada duže od propisanog roka,
 • ako zaposlenom ponudi zaključenje aneksa ugovora suprotno odredbama Zakona o radu,
 • ako do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom ne izvrši isplatu svih dospelih zarada, naknada zarada i drugih primanja.

Za navedene prekršaje, preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 200.000,00 do 400.000,00 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčana kazna od 400.000,00 do 1.000.000,00 dinara

Poslodavac sa svojstvom pravnog lica kazniće se novčanom kaznom od 400.000,00 do 1.000.000,00 dinara:

 • ako pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih koji postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
 • ako zaposlenom ne preda primerak ugovora o radu,
 • ako postupi suprotno odredbama kojima se uređuje godišnji odmor,
 • ako zaposlenom koji je ostvario pravo na mirovanje radnog odnosa uskrati pravo da se vrati na rad,
 • ako zaposlenom ne isplati naknadu troškova, odnsono druga primanja u skladu sa odredbama Zakon o radu,
 • ako zaposlenom uskrati pravo na otpremninu.

Za navedene prekršaje, preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 100.000,00 do 300.000,00 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 dinara.

Novčana kazna od 150.000,00 do 300.000,00 dinara

Poslodavac sa svojstvom pravnog lica kazniće se novčanom kaznom od 150.000,00 do 300.000,00 dinara:

 • ako ne drži primerak ugovora o radu ili kopije ugovora o radu u sedištu i drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca u zavisnosti od toga gde zaposleni radi,
 • ako ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih,
 • ako ne obezbedi vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor,
 • ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva u skladu sa odredbama Zakona o radu,
 • ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade,
 • ako zaposlenom uskrati pravo na otkazni rok, odnosno naknadu zarade u slučaju kada zaposlenom radni odnos prestaje zato što ne ostvaruje potrebne rezultate rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti,
 •  ako zaposlenom ne vrati uredno popunjenu knjižicu.

Za navedene prekršaje, preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 dinara.

advokat novi sad za radno pravo radne odnose obrada kredita naknada stete razvod prekršaj starateljstvo privredno krivicno

Neretko kao jedan vid pritiska na poslodavce, zaposleni podnose prijave Inspekciji rada ili sami pokreću prekršajni postupak protiv poslodavca, kako bi na taj način pokušali da izdejstvuju svoja prava iz radnog odnosa.

Imajući u vidu da su predviđene kazne značajne, te da je kako parnični tako i prekršajni postupak praćen troškovima, naš savet je da poslodavci svoje poslovanje usklade sa odedbama Zakona o radu i drugim pozitivnim propisima, kako bi izbegli vođenje sudskih postupaka, u čemu će im pomoći advokati koji su specijalizovani za oblast radnog i privrednog prava.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!