Ugovor o poklonu ili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života?

advokat novi sad

Mnogi klijenti nam se javljaju radi sačinjavanja ugovora o poklonu, da bismo nakon sagledavanja svih činjenica zajedno odlučili da se pristupi zaključenju ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. U ovom stručnom tekstu pojasnićemo razilike i dejstvo navedenih ugovora.

Šta je ugovor o poklonu?

Ugovor o poklonu je regulisan odredbama Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine. Iako čest pravni posao, ugovor o poklonu nije regulisan odredbama Zakon o obligacionim odnosima koji reguliše veliki broj ugovora o prometu robe i usluga.

Ugovor o poklonu je dobročini pravni posao kojim se poklonodavac obavezuje da na poklonoprimca prenese određenu stvar ili neko drugo pravo, bez naknade. Za nastanak ugovora o poklonu potrebna je i saglasnost poklonoprimca.

Da li je ugovor o poklonu za poklonoprimca zaista “besplatan”?

Poklonoprimac je dužan da prema poklonodavcu pokaže zahvalnost. Nezahvalnost odnosno gruba neblagodarnost predstavlja osnov za opoziv poklona.

Kako ugovor o poklon utiče na prava nužnih naslednika poklonodavca?

Ukoliko je nužni deo zakonskih naslednika poklonodavca povređen, tada se smanjuju zaveštajna (testamentalna) raspolaganja, a vraćaju se i pokloni koje je ostavilac učinio ako je to potrebno da se nužni deo namiri.

To znači da ukoliko je lice A ugovorom o poklonu raspolagalo svom svojom imovinom, tako da je imovinu preneo na potomka lice B, drugi potomak lice C, koji ujedno predstavlja nužnog naslednika, moći će da traži vaćanje poklona kako bi se namirio njegov nužni nasledni deo.

najbolji advokat novi sad

Kako izbeći da nakon smrti ostavioca nužni naslednik traži vraćanje poklona?

Kako bi izbegli vraćanje poklona, stranke često pristupaju zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju, o čemu smo pisali u našim ranijim tekstovima.

Međutim, u određenim slučajevima, a kako bi se izbeglo naknadno pobijanje ugovora o doživotnom izdržavanju, naše klijente savetujemo da pristupe zaključenju Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života?

Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu, pod uslovom da se takvim raspolaganjem saglase svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani na nasleđe. Ako neki potomak nije dao saglasnost, može je dati naknadno.

Ovaj ugovor je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju.

Da li se ustupljenom imovinom mogu namiriti nužni naslednici?

Imovina koja je ustupljena ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici.

Ovim ugovorom može biti obuhvaćen i bračni drug ustupioca, ako se bračni drug saglasi i tada on ima isti položaj kao i ustupiočevi potomci.

Ukoliko neko od ustupiočevih potomaka nije dao saglasnost, ili bračni drug nije dao saglasnost, tada ovaj ugovor ima dejstvo ugovora o poklonu u odnosu na njih.

advokatska kancelarija novi sad

Dakle, ukoliko u konkretnom slučaju postoji saglasnost potomaka, najbolja opcija je da lice ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života raspolaže svojom imovinom, s obzirom da se zaveštajna raspolaganja (testament) i ugovor o poklonu mogu pobijati kako bi se zaštitila prava nužnih naslednika, dok punovažan ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života ne podleže ovakvom pobijanju od strane nužnih naslednika.

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!