Stručni tekstovi

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

Pročitaj više »
advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

Pročitaj više »
sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

Pročitaj više »
advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

Pročitaj više »
advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

Pročitaj više »
advokat novi sad work permit serbia lawyer

Radne dozvole za strance

Koje vrste radne dozvole postoje? Koja je procedura za pribavljanje radne dozvole? Na koji period se radna dozvola izdaje? Odgovore daje advokat za radno pravu u Novom Sadu.

Pročitaj više »
advokat novi sad lawyer serbia lišenje poslobne sposobnosti

Lišenje poslovne sposobnosti

Šta je poslovna sposobnost? Kako se lice lišava poslovne sposobnosti i na koji način? Ko je ovlašćen da pokrene postupak lišenja poslovne sposobnosti? Odgovore daje advokat za vanparnični postupak u Novom Sadu.

Pročitaj više »
najbolji advokat za radno pravo novi sad

Preraspodela radnog vremena

Šta je preraspodela radnog vremena? Kako se uvodi i kada je istu moguće uvesti? Da li se preraspodela radnog vremena smatra prekovremenim radom? odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu

Pročitaj više »

Pobijanje testamenta

Kako oboriti testament? Koji su razlozi za utvrđenje ništavosti testamenta, a koji za poništaj testamenta? Odgovore daje advokat za nasledno pravo u Novom Sadu.

Pročitaj više »

Nasilje u porodici

Šta je nasilje u porodici i kako da se zaštitim? Koliko dugo traju i koliko su delotvorne mere zaštite od nasilja u porodici? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

Pročitaj više »

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ko može da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju? Raskidanje ugovora o doživotnom izdržavanju i pobijanje od strane naslednika. Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života? Odgovore daje advokat za ugovore u Novom Sadu.

Pročitaj više »

Poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu

Kada je otkaz nezakonit? U kom roku mogu da tražim poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu? Da li mogu da se vratim na rad? Da li imam pravo na naknadu štete za izgubljene zarade? Da li mogu da dobijem neku meru umesto otkaza ugovora o radu? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

Pročitaj više »

Ostavinski Postupak i Testament

Šta je ostavinski postupak i ko može da nasledi? Ko je nadležan za vođenje ostavinskog postupka? Kako da sastavim testament i šta mogu da odredim testamentom? Odgovore daje advokat za nasledno pravo.

Pročitaj više »

Naknada Štete

Šta je šteta i koji oblici štete postoje? U kom roku mogu da tražim naknadu štete? Kako da naplatim štetu? Odgovore daje advokat za naknadu štete.

Pročitaj više »
advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Novi Sad