Sporazumni razvod braka

Najbrži i najjeftiniji način razvoda braka jeste sporazumni razvod. U ovom tekstu biće dati odgovori na 8 najčešćih pitanja koja dobijamo od naših klijenata, a odnose se na sporazumni razvod braka.

Kada je moguć sporazumni razvod braka?

Kako mu samo ime kaže, sporazumni razvod braka je moguć uvek kada se supužnici o tome sporazumeju, pod uslovom da postignu saglasnost oko svih drugih bitnih elemenata ovog sporazuma.

Ovaj sporazum ne mora da sadrži brakorazvodne razloge, već je dovoljno da je nesumnjivo iskazana volja spružnika da se razvedu.

Da li sporazumni razvod braka mora da se overi kod javnog beležnika?

Sporazumni razvod braka ne mora da se overi kod javnog beležnika. Dovoljan je potpis supružnika.

Javni beležnik nije nadležan za sprovođenje razvoda braka, niti za sačinjavanje potrebne dokumentacije.

O kojim elementima supružnici moraju da se sporazumeju?

Sporazum o razvodu braka obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava ukoliko postoje zajednička maloletna deca i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine ukoliko takva imovina postoji.

Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. U ovom drugom slučaju, sporazum mora imati određene obavezne elemente koji se odnose na poveravanje zajedničkog deteta jednom od roditelja, visinu doprinosa za izdržavanje deteta koje plaća drugi roditelj i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Ukoliko supružnici ne mogu da postignu dogovor oko deobe zajedničke imovine i oko vršenja roditeljskog prava, tada je razvod braka moguće sporovesti samo po tužbi a ne i po sporazumu.

Da li je obavezno da supružnici pristupe na ročište za razvod braka?

Odlazak supružnika pred sud u najvećem broju slučajeva nije potreban, već celu proceduru može da završi advokat za razvod braka. Važno je napomenuti da u bračnom sporu koji je pokrenut predlogom za sporazumni razvod braka supružnike ne može zastupati isti punomoćnik. Prema tome, najbolje je da u slučaju sporazumnog razvoda braka angažujete advokatsku kancelariju koja broji najmanje dva advokata kako biste sve završili na jednom mestu i na taj način minimizirali troškove. U slučaju angažovanja advokata neophodno je da supružnici potpišu specijalno punomoćje za razvod braka, koje se overava kod javnog beležnika. Specijalno punomoćje za razvod braka će pripremiti advokat.

Da li je moguće sprovesti razvod braka ukoliko se jedan ili oba supružnika nalaze u inostranstvu?

Odgovor je da. Ukoliko se supružnici nalaze u inostranstvu, a razvod braka žele da sprovedu u Republici Srbiji, u tom slučaju će specijalno punomoćje za razvod braka overiti kod javnog beležnika u inostranstvu odnosno u ambasadi ili konzulatu Republike Srbije.

Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije?

Od dokumentacije je potrebno pripremiti:

  • Izvod iz matične knjige venčanih,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za maloletnu decu, ukoliko ima maloletne dece,
  • Očitane lične karte,
  • Podatke o imovini koja će biti predmet deobe, ukoliko takva imovina postoji

advokat novi sad

Koliko traje postupak za sporazumni razvod braka?

Ukoliko postoji sporazum o razvodu braka i svim drugim bitnim elementima, sud će u najvećem broju slučajeva održati samo jedno ročište, tako da je sporazumni razvod brak najbrži način za razvod braka. Neretko, ceo postupak može biti gotov za manje od dva meseca.

Koliko košta postupak za sporazumni razvod braka?

Pored troškova za angažovanje advokata za razvod braka, koji će vam sačiniti svu potrebnu dokumentaciju i pristupiti na ročište za razvod braka, imaćete obavezu plaćanja sudskih taksi.

U slučaju sporazumnog razvoda braka plaća se sudska taksa u ukupnom iznosu od 5.320,00 dinara, za koju sud najčešće odredi da supružnici snose na jednake delove, osim ako nije drugačije određeno samim sporazumom o razvodu braka.

Još naših tekstova:

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

Kaznene odredbe za poslodavce

Kaznene odredbe za poslodavce | Koje radnje poslodavca predstavljaju prekršaje | Koje su kazne predviđene | Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!