Jednaka zarada za isti rad

Zaposleni imaju pravo na odgovarajuću zaradu i garantuje im se jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.

Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.

Odluka poslodavca ili sporazum sa zaposlenim koji nisu u skladu sa napred navedenim – ništavi su prema izričitoj odredbi Zakona o radu.

Da li se u praksi poštuje načelo „jednaka zarada za isti rad“?

Nažalost, nije retka situacija da se navedene odredbe ne poštuju od strane poslodavaca.

Posebnim kolekivnim ugovorima i opštim aktima poslodavaca bude određeno da se osnovna zarada zaposlenog utvrđuje kao proizvod vrednosti radnog časa, koeficijenta posla i mesečnog fonda ostvarenih časova rada.

Koeficijent poslova se utvrđuje na osnovu složenosti poslova, odgovornsoti i uslova rada. Ovo ne bi bilo protivzakonito da se različiti koeficijenti odnose na različita radna mesta. Međutim, poslodavci za isto radno mesto zaposlenima određuju različit koeficijent posla, primera radi u zavisnosti od toga u kom mestu zaposleni obavlja radne zadatke (različite organizacione jedinice, ogranci i slično).

Poslodavac za određeno radno mesto propiše raspon koeficijenta posla (na primer koeficijent posla je 1.5-3.0), nakon čega za svakog zaposlenog na konkretnom radnom mestu daje koeficijent koji se kreće u tom rasponu.

Ovakvo postupanje je protivzakonito. Svi zaposleni na istom radnom mestu moraju da imaju isti koeficijent što dovodi do jednake zarade za jednak rad.

Gde je najčešće kršenje garantovane jednake zarade za jednak rad?

Najčešće se garantovano pravo zaposlenih na jednaku zaradu krši u komunalnim delatnostima gde zaposleni na istim radnim mestima imaju različite koeficijente posla, u drugim javnim preduzećima, bankama itd.

Koji mehanizmi pravne zaštite zaposlenima stoje na raspolaganju?

Ukoliko je zaposlenom dat manji koeficijent u odnosu na druge zaposlene na istom radnom mestu, zaposleni ima pravo da razliku između isplaćene i pripadajuće zarade potražuje u sudskom postupku, kao i da potražuje zakonsku zateznu kamatu na svaki pripadajući mesečni iznos zarade.

Zaposleni može da ostvari svoje potraživanje za period od tri godine, budući da potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju za tri godine.

Advokat za radno pravo Novi Sad

Naša advokatska kancelarija je usko specijalizovana za oblast radnog prava i zastupa u velikom broju radnih sporova koji se odnose na potraživanja iz radnog odnosa.

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!