Sporazum o priznanju prekršaja

Šta je sporazum o priznanju prekršaja? Kako se zaključuje? Koje su posledice zaključivanja takvog sporazuma i da li postoje umanjenja kazne? Odgovor daje Advokat za prekršaje u Novom Sadu.