Ознака: najbolji advokat novi sad

Vrhovni kasacioni sud je na sednici Građanskog odeljenja dana 16.09.2021. godine „dopunio“ Pravni stav o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, tako da isti sada glasi: „Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci…

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ko može da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju? Raskidanje ugovora o doživotnom izdržavanju i pobijanje od strane naslednika. Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života? Odgovore daje advokat za ugovore u Novom Sadu.