Porodično i nasledno pravo

Iz porodičnog prava, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u oblasti bračnih odnosa, odnosa deteta i roditelja , usvojenja, hraniteljstava i starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici i svim postupcima u vezi sa porodičnim odnosima.

 

Naši advokati imaju bogatu praksu koja obuhvata sastavljanje bračnih ugovora, razvod braka, podelu bračne odnosno vanbračne imovine, utvrđivanje i osporavanje materinstva odnosno očinstva, izdržavanje deteta,  vršenje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, lišenje poslovne sposobnosti.

 

Poseban pristup naši advokati imaju prema zaštiti od nasilja u porodici, a bogato iskustvo u oblasti krivičnog prava doprinosi efikasnoj pravnoj zaštiti. Budući da su naši advokati u velikom broju krivičnih predmeta branili okrivljene za krivično delo Nasilje u porodici, ali zastupali i oštećene, lako prepoznaju stvarnu potrebu radi zaštite od nasilja u porodici i eventualnu zloupotrebu ovog prava, te zavisnosti od toga postavljaju adekvatan pravni pristup.

 

Iz naslednog prava, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u cilju raspodele imovine za života i za slučaj smrti. U tom smislu, pružamo usluge sastavljanja zaveštanja (testamenta),  svih vrsta naslednopravnih ugovora i zastupanja u ostavinskim postupcima, kao i u svim drugim postupcima koji proističu iz nasledno pravnih odnosa.

 

Naš tim ima bogato iskustvo u sastavljanju ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i u postupcima radi poništaja ili raskida takvih ugovora, te postupcima radi pobijanja testamenta.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2020