Stvarno pravo

Posedovanje imovine predstavlja tradicionalno jedan od najznačajnijih uslova ostvarivanja egzistencije. Takođe, pravo na imovinu predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava zagrantovanim Ustavom Republike Srbije kao i međunarodnim aktima.

 

Fizička i pravna lica mogu imati pravo svojine na stambenim zgradama, stanovima, poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama, poljoprivrednom zemljištu i drugim nepokretnostima, osim na prirodnim bogatstvima koja su u državnoj svojini. 

 

Pravo svojine stiče se po samom zakonu, na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem.

 

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge u pogledu zaštite prava imovine (svojine i državine), u sudskim postupcima i drugim postupcima pred državnim organima.

 

U zavisnosti od volje klijenata, naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge sačinjavanja svih ugovora kojima se raspolaže imovinom, bilo da je to ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o razmeni, ugovor o podeli bračne sutekovine, ugovor o investicionom ulaganju, ugovor o zakupu, ugovor o doživotnom izdržavanju, testament, kao i svi drugi ugovori ili jednostrane izjave volje.

 

 

 

 

 

 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2020