Saradnik u AK Anđelković

advokat Mažar Ivana

law firm novi sad

Kontakt:
ivana.mazar@andjelkoviclaw.rs

Oblasti rada:

  • Naknada štete
  • Eksproprijacija
  • Imigraciono i pravo stranaca
  • Sticanje i otpust iz srpskog državljanstva

Ivana Mažar je advokat u Novom Sadu. Pre pridruživanja Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Anđelković, Ivana je iskustvo sticala u tri advokatske kancelarije, a član Advokatske komore Vojvodine je od 2019. godine.

Tokom svoje karijere naročito se specijalizovala za oblast naknade štete u kojoj oblasti je Advokatska kancelarija Anđelković pripremila Vodič za naknadu štete. Bogato iskustvo ima u postupcima eksproprijacije.

Ivana se takođe bavi imigracionim pravom i pravom stranaca, gde zastupa veliki broj klijenata koji svoje poslovanje i životne aktivnosti sele u Republiku Srbiju. U njenu ekspertizu spada i pružanje pravnog savetovanja u vezi sa sticanjem i otpustom iz sprskog državljanstva.

Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u roku sa visokom prosečnom ocenom. Nakon završenih osnovnih sudija, upisuje Master studije na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Novom Sadu u oblasti Građanskog prava koje završava u roku sa najvišom ocenom odbranivši master rad na temu „Hipoteka na objektu u izgradnji“.

Tokom studija je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pohađala je studentsku praksu u Osnovnom sudu i Višem sudu, program stručne prakse kod Republičkog Zaštitnika građana kao i građanskopravne sekcije u okviru fakulteta.

Pored srpskog jezika kao maternjeg, govori i engleski jezik.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2024