Kompanijsko i privredno pravo

Advokatska kancelarija Anđelković pruža pravnu pomoć prilikom osnivanja i registracije privrednih društava, statusnih promena, promena pravne forme, prestanka (likvidacija) i drugih pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

 

Naši advokati pružaju kontinuiranu pravnu pomoć stalnim klijentima u pogledu upravljanja i poslovanja privrednog društva. Kontinuirana pravna pomoć podrazumeva svakodnevno pružanje pravnih saveta i davanje pravnih mišljenja, kao i izradu pravnih akata kojima se uređuje poslovanje.

 

Privredni subjekti svakodnevno zaključuju veliki broj ugovora, bez kojih njihovo poslovanje ne bi bilo moguće. Za ugovore u privredi karakterističan je veliki broj specifičnosti, zbog čega je važno u svakom konkretnom slučaju odrediti posebnosti samog ugovora i definisati volju ugovornih strana. U cilju zaštite najboljih interesa klijenata, naša advokatska kancelarija je na raspolaganju radi aktivnog učestvovanja prilikom zaključenja bilo koje vrste ugovora u privredi, vođenja pregovora, analize poslovanja saugovarača, procene rizika i utvrđenja efikasnih pravnih mehanizama zaštite.

 

Ugovori koji se često zaključuju su ugovor o prodaji, ugovor o razmeni, ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o lizingu (najam stvari), ugovor o delu, ugovor o građenju, ugovor o prevozu stvari i lica, ugovor o licenci, ugovor o uskladištenju, ugovor o nalogu, ugovor o komisionoj prodaji ili trgovinskom zastupanju, ugovor o špediciji, ugovor o zalozi (jemstvo), kao i ugovor o bankarskoj garanciji. Važno je istaći da se praksi, u zavisnosti od delatnosti privrednog društva, često javlja potreba za zaključenjem tzv. neimenovanih ugovora, u kom slučaju naši advokati savetuju u pogledu definisanja  naziva ugovora i njegovih bitnih elemenata budući da isti nisu određeni pozitivnim propisima.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2024