Osnivač i partner u AK Anđelković

advokat Biljana Anđelković

biljana andjelkovic advokat u novom sadu

Kontakt:
+381658913838
biljana.andjelkovic@andjelkoviclaw.rs

Oblasti rada:

  • Radno pravo
  • Parnica
  • Ugovorno pravo (nekretnine)
  • Odbrana i zastupanje maloletnika u krivičnim postupcima

Biljana Anđelković je advokat u Novom Sadu i osnivač u advokatskoj kancelariji Anđelković. Pre osnivanja Zajedničke advokatske kancelarije Anđelković, Biljana je iskustvo sticala u dve advokatske kancelarije, a član Advokatske komore Vojvodine je od 2015. godine.

Tokom svoje karijere naročito se specijalizovala za radno pravo, gde je angažovana na brojnim složenim predmetima, a među njenom klijentima se nalaze i brojne kompanije kojim svakodnevno pruža pravnu pomoć iz ove oblasti. U navedenoj oblasti pripremila je Priručnik za poslodavce i zaposlene.

Biljana zastupa veliki broj klijenata u sudskim parničnim postupcima (parnica), a takođe ima bogato iskustvo u ugovornom pravu (nekretnine).

Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu kao prvi student u generaciji sa visokom prosečnom ocenom. Master studije završila je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti krivičnog prava, odbranivši master tezu na temu “Kaznena politika za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja” sa najvišom ocenom.

Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je u pravnim klinikama i tokom svog obrazovanja završila više specijalizovanih obuka iz različitih oblasti prava, kao i osnovnu obuku za posrednike.

Biljana poseduje sertifikat o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prava dedeta i prestupništva mladih i krivičnopravnoj zaštiti malolentih lica.

Pored srpskog jezika kao svog maternjeg, govori i engleski jezik.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2024