Pravo na rad stranaca u Republici Srbiji (zapošljavanje stranaca)

Radna dozvola i pravo na rad stranaca u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o zapošljavanju stranaca, a počev od 01.02.2024. godine na snagu su stupile značajne izmene u pogledu procedure.

advokati u novom sadu

Kada stranac ostvaruje pravo na rad?

Pravo na rad u RS ostvaruje stranac koji ima:

  • jedinstvenu dozvolu
  • vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja
  • odobren privremeni boravak
  • stalno nastanjenje.

U odnosu na ranije važeća pravila novi Zakon ne poznaje više vrsta dozvola za rad, koje su se delile na ličnu radnu dozvolu i radnu dozvolu (za zapošljavanje, za posebne slučajeve zapošljavanja, za samozapošljavanje).

Sada postoji samo jedinstvena dozvola, dok se u preostalim slučajevima ostvaruje pravo na rad bez pribavljanja bilo kakve dozvole za rad.

Šta je jedinstvena dozvola?

Jedinstvena dozvola je dozvola za privremeni boravak i rad stranca u Republici Srbiji, koja se strancu izdaje u slučaju zapošljavanja (bilo da je to zapošljavanje, samozapošljavanje ili posebni slučajevi zapošljavanja) i stručne specijalizacije, obuke i prakse. Jedinstvena dozvola se može izdati na period do tri godine i može se produžavati na isti period. Produženje se može tražiti najranije tri meseca pre isteka jedinstvene dozvole, a najkasnije do dana isteka. Međutim, pod određenim uslovima nadležni organ može razmatrati zahtev za produženje jedinstvene dozvole koji je podnet i nakon isteka važenja jedinstvene dozvole, ukoliko je vremenski period između isteka prethodno važeće i podnošenja zahteva za produženje kraći od tri meseca.

U odnosu na prethodna pravila, period važenja jedinstvene dozvole je produžen sa jedne godine na moguće tri godine.

radna dozvola ВНЖ

Kako se pribavlja jedinstvena dozvola?

Jedinstvena dozvola se pribavlja putem elektronskog portala, a zahtev za jedinstvenu dozvolu može podneti stranac ili poslodavac.

U odnosu na ranije važeća pravila, sada se sprovodi samo jedan postupak u kome stanac dobija i dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za rad, u kom postupku se plaća jedna taksa za jedinstvenu dozvolu, dok su ranije taksene obaveze bile znatno veće budući da se plaćala jedna taksa za privemeni boravak i druga taksa za radnu dozvolu.

Međutim, iako se sada sprovodi samo jedan postupak pravila pod kojim se izdaje jedinstvena dozvola su pooštrena u odnosu na pravila koja su važila za izdavanje privremenog boravka i radne dozvole.

U kom obliku se izdaje jedinstvena dozvola?

U odnosu na ranije važeća pravila kada se odobrenje za privremeni boravak izdavalo u obliku nalepnice koja se unosila u putnu ispravu, dok se radna dozvola izdavala u papirnom obliku, sada se jedinstvena dozvola izdaje u vidu kartice formata ID-1, sa ugrašenim čipom, izrađene od višeslojnog polikarbonatnog materijala sa dominantnim plavim tonovima na prednjoj strani. Podaci na jedinstvenoj dozvoli su ispisani na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

residence permit serbia

Mogućnost promene osnova rada i poslodavca

Za vreme važenja jedinstvene dozvole stranac, odnosno poslodavac može podneti zahtev za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili zahtev za zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca.

 

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!