Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu.

адвокат нови сад

Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju?

Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

U Evropskoj uniji prava avionskih putnika regulisana su Uredbom EC/261/2004 (u daljem tekstu: Uredba) koja ima opštu primenu, odnosno važi za sve i direktno se primenjuje u svim državama članicama EU ali važi i u Srbiji jer je naša država potpisnica multilateralnog sporazuma kojim je uspostavljeno Zajedničko evropsko vazduhoplovno područje.

U kojim slučajevima postoje mehanizmi za zaštitu prava?

Navedenim propisima predviđena je zaštita prava putnika u sledećim situacijama:

 • uskraćivanje ukrcavanja protiv volje putnika
 • otkazivanje leta
 • kašnjenje leta

Koje su obaveze avio prevoznika?

U svim ovim slučajevima obaveza avio-prevoznika je da putnicima pruži pomoć kao i da pod određenim uslovima naknadi štetu. Pružanje pomoći može da se ispoljava na različite načine pa tako avio-kompanija može da ponudi izbor između:

 • nadoknade celokupnog iznosa vrednosti avionske karte ili
 • preusmeravanje leta do konačnog odredišta prvom mogućom prilikom ili
 • preusmeravanje leta za kasniji datum ako je putniku prihvatljivo, u zavisnosti od dostupnosti slobodnih mesta

Pružanje pomoći putnicima uključuje i zbrinjavanje putnika (obroci, napici, hotelski smeštaj kada je potrebno ostati jednu ili više noći, dva telefonska poziva ili poruke i sl.).

адвокати нови сад

 

Da li putnici imaju pravo na naknadu štete?

U slučaju uskraćivanja ukrcavanja protiv volje putnika, otkazivanja leta ili kašnjenja leta u trajanju dužem od tri sata, obaveza je avio-prevoznika da putnicima naknadi štetu i da im pruži pomoć. Putnici ostvaruju  pravo na odštetu u iznosu od:

 • 250 EUR za sve letove dužine 1500km ili kraće;
 • 400 EUR za sve letove unutar EU, duže od 1500 km i za sve druge letove dužine između 1500km i 3500km;
 • 600 EUR za sve druge letove

Odšteta može da bude isplaćena na različite načine kao na primer u gotovini, uplatom na tekući račun u banci, bankovnim nalogom ili bankovnim čekovima ili, uz pisanu saglasnost putnika, u putnim vaučerima i/ili drugim uslugama.

Važno je napomenuti da u određenim, taksativno navedenim situacijama  avio-kompanija može smanjiti visinu štete za 50%. Na primer, to može učiniti kada je putnicima ponuđeno preusmeravanje do mesta odredišta zamenskim letom i kad ostvareno vreme dolaska ne premašuje prvobitno vreme sletanja za 2 sata, u vezi s letovima dugim 1500km ili kraće.

Prava putnika u slučaju kašnjenja leta

Ovo je jedan od najčešćih problema u avio saobraćaju.

U slučaju da avio-prevoznik očekuje kašnjenje leta u polasku izvan vremena predviđenog redom letenja, npr. za dva sata i više za letove od 1500km ili kraće, dužan je putnicima pre svega da obezbedi obroke i osvežavajuće napitke, kao i da im omogući dva telefonska poziva ili poruke (sms/e-mail). Međutim, ukoliko je očekivano vreme polaska najmanje jedan dan nakon prethodno najavljenog vremena polaska, avio-prevoznik je dužan da putnicima obezbedi hotelski smeštaj kao i prevoz od aerodroma do mesta smeštaja.

Uredbom je propisano da u slučaju kašnjenja leta od najmanje tri sata postoji osnov za ostvarivanje istih prava u smislu naknade štete kao i u slučaju otkazivanja leta, što je i praksa Suda pravde EU.

внж нови сад адвокат

Šta ako je propušten povezujući let?

Ukoliko Vaše putovanje uključuje povezujuće letove i jedan od njih zakasni duže od tri sata zbog čega ne uspete da presednete na drugi let, moguće je da stičete pravo na naknadu štete dakle na isti način kao kod pojedinačnih letova. Međutim, ukoliko Vam ponude alternativni let koji Vam omogućava dolazak na krajnje odredište sa kašnjenjem manje od tri sata, ne postoji obaveza naknade štete. Kako biste imali pravo na naknadu štete u slučaju propuštenog povezujućeg leta, potrebno je i da su Vaše karte deo iste rezervacije.

Prava putnika u slučaju otkazivanja leta

Putnik ima pravo da bira između povraćaja novca u visini punog iznosa cene avionske karte ili preusmeravanja puta što je pre moguće i prvom mogućom prilikom. Ukoliko putnik odluči da zahteva svoj novac nazad, obaveza je avio-kompanije da izvrši povraćaj troškova avionske karte u roku od sedam dana od dana otkazivanja leta.

Međutim, avio prevoznik nije dužan da plati naknadu štete ako može dokazati da je let otkazan usled vanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbeći iako su sve razumne mere preduzete.

Vanrednim okolnostima smatraju se:

 • Nevreme (uključujući oluje, grad, slabu vidljivost)
 • Štrajk osoblja na aerodromu
 • Sudar s pticom
 • Instrukcije kontrolnog tornja
 • Politički i/ili građanski neredi

Tehnički kvarovi ne smatraju se vanrednim okolnostima jer je održavanje aviona deo odgovornosti i obaveza avio-kompanija. Napominjemo da i u slučajevima gde postoje vanredne okolnosti zbog kojih kasne letovi, avio-prevoznik mora da obezbedi troškove za hranu i piće.

Gubitak ili oštećenje prtljaga

U poslednje vreme svedoci smo sve češćih situacija na našim aerodromima gde osim kašnjenja letova avio-kompanije ne mogu da pronađu zagubljeni prtljag.

Ukoliko primetite nepravilnosti u vezi sa vašim prtljagom, biće vam potrebna sledeća dokumenta kako biste podneli odgovarajuću prijavu:

 • avio-karta,
 • potvrda o predatom prtljagu,
 • karta za ukrcavanje.

Potrebno je da bez odlaganja prijavite nestanak Vašeg prtljaga. Nakon toga, avio-kompanija ima obavezu da u roku od 21 dan pronađe Vaš prtljag. Ukoliko on ne bude pronađen imate pravo da podnesete zahtev za naknadu štete uz koji je potrebno da podnesete spisak stvari koje su se nalazile u koferu u cilju određivanja visine naknade štete.  Važno je imati u vidu da sve avio-kompanije imaju svoje Uslove putovanja u okviru kojih regulišu i pitanja u vezi prtljaga. U okviru ovih Uslova avio-kompanije predviđaju listu stvari koje su zabranjene za nošenje u prtljagu. Tako, ukoliko deo Vašeg prtljaga budu stvari koje se nalaze na ovom spisku, avio-kompanije neće biti odgovorne kada je reč o gubitku ili oštećenju ovih stvari. Najčešće se radi o vrednim stvarima poput nakita, novca ili elektronike.

Ukoliko ste svoj prtljag dobili, ali je on oštećen, takođe možete podneti odštetni zahtev u okviru narednih 7 dana.

privredno pravo advokat radno

Iako su ove neprijatnosti sastavni deo avio-saobraćaja važno je znati svoja prava i kako postupiti kada se nađete u ovim situacijama te se nadamo da vam je ovaj tekst bio koristan.

Još naših tekstova:

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!