Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Ukoliko ste se odlučili da investirate u nekretnine u Srbiji najpre je potrebno da proverite da li državljani vaše države mogu sticati nepokretnosti u Republici Srbiji, pod kojima uslovima i šta sve podrazumeva kupovina nekretnine za strance u Srbiji.

lawyer novi sad immigration nekretnine stranci

Pod kojim uslovima strani državljani mogu sticati nepokretnosti u Republici Srbiji

Strani državljani mogu sticati nepokretnosti u Republici Srbiji ukoliko između Republike Srbije i strane države postoji zaključeni bilateralni sporazum koji reguliše pitanje sticanja nekretnina državljana jedne države u drugoj državi, što predstavlja ugovorenu uzajamnost odnosno reciprocitet. Ukoliko ne postoji bilateralni sporazum, potrebno je proveriti da li je ostvaren faktički reciprocitet između država, odnosno da li je u praksi taj reciprocitet ostvaren.

Sa kojim državama postoji reciprocitet

Republika Srbija sa malim brojem država ima ugovorenu uzajamnost u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnostima, dok sa nekim državama uzajamnost postoji primenom klauzule najpovlašćenije nacije. To su sledeće države: Velika Britanija, Sjedinjenje Američke Države, Kraljevina Holandija i Japan.

U pogledu ostalih država sa kojima nije ugovorena uzajamnost, Ministrastvo pravde je utvrdilo postojanje faktičke uzajamnosti sa mnogim državama.

Spisak država čiji državljani mogu da kupuju nepokretnosti u Republici Srbiji

Argentina Australija Austrija Bahrein
Belize Belgija Belorusija Bosna i Hercegovina
Brazil Britanska Devičanska Ostrva Bugarska Velika Britanija
Grčka Danska Dominikanska Republika Egipat
Izrael Iran Irska Italija
Japan Jermenija Južnoafrička Republika Jordan
Republika Kazahstan Kanada Kina Kipar
Liban Letonija Litvanija Lihtenštajn
Luksemburg Mađarska Malta Maroko
Meksiko Moldavija Nemačka Novi Zeland
Norveška Panama Peru Poljska
Portugalija Ruska Federacija Rumunija Sjedinjene Američke Države
Singapur Sirija Slovačka Slovenija
Turska Uzbekistan Ukrajina Finska
Francuska Holandija Hrvatska Crna Gora
Češka Švajcarska Švedska Španija
 Ujedinjeni Arapski Emirati  Azerbejdžan  El Salvador  Katar
 Kuba  Senegal  Jemen  Gruzija
 Kolumbija  Republika Koreja  Šri Lanka  DNR Kongo

U pogledu država koje nisu navedene, postupak utvrđivanja uzjamanosti je u toku, pa je potrebno obratiti se zahtevom Ministarstvu pravde radi dobijanja objašnjenja.

real estate lawyer serbia stranci nekretnine

Sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu

Sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu je rezervisano isključivo za domaće državljane sa izuzetkom da državljani EU pod veoma restriktivim uslovima mogu da stiču to pravo. Uslovi da bi državljanin EU mogao da stekne pravo svojine na poljoprivrednom zamljištu su:

   • da ima najmanje 10 godina stalno nastanjenje u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta,

   • da isto obrađuje najmanje 3 godine uz naknadu ili bez naknade,

   • da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac gazdinstva i

   • da ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,

  pod uslovom da se radi o poljoprivednom zemljištu najviše do 2ha.

  Da li je moguće da stranac kupi nepokretnost u Republici Srbiji ukoliko ne postoji reciprocitet sa njegovom državom

  Ukoliko niste iz države sa kojom postoji reciprocitet u pogledu prava kupovine nekretnine u Republici Srbiji, možete prevazići tu prepreku tako što ćete osnovati firmu koja će se pojaviti kao kupac nepokretnosti. O osnivanju firme smo pisali u našem tekstu Osnivanje firme i opšti akti poslodavca.

  Provera nepokretnosti sa pravnog aspekta

  Nakon što ste utvrdili da možete kupiti nekretnine u Republici Srbiji, potrebno je izvršite sve neophodne provere nekretnine koju planirate da kupite, a što najpre podrazumeva da li je nepokretnost opterećena bilo kakvim teretima, kao što je hipoteka, pravo doživotnog plodouživanja, zabrana raspolaganja itd. Takođe, potrebno je proveriti da li su trenutni vlasnici izmirili sve dažbine koje terete predmetnu nepokretnost. Ove provere mogu da izvrše advokati specijalizovani za nekretnine.

  immigration lawyer serbia nekretnine stranci

  Ugovor o kupoprodaji

  Sastavljanje ugovora o kupoprodaji i solemnizacija od strane javnog beležnika su naredni koraci, o čemu smo pisali u našem tekstu Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

  Dobro je znati da će vam advokat za nepokretnosti pored sastavljanja ugovora o kupoprodaji organizovati celokupan postupak i zakazati overu pred javnim beležnikom.

  Kako bi vam advokat za nekretnine sastavio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti potrebno je da priložite kopiju ličnog dokumenta (pasoš, odnosno izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata ukoliko je kupac pravno lice). Od podataka je još relevantno da li je kupac koji je fizičko lice u braku kako bi se opredelilo da li nepokretnost stiče kao posebnu imovinu ili bračnu imovinu. Prodavac će morati da pripremi osnov sticanja, odnosno da priloži dokument na koji način je stekao nepokretnost a to može biti raniji ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, sudska odluka itd.

  Upis prava svojine

  Nakon što se izvrši overa odnosno solemnizacija ugovora o kupoprodaji, izvršiće se upis prava svojine pred Republičkim geodetskim zavodom, odnosno nadležna služba za katastar nepokretnosti će doneti rešenje kojim se novi vlasnik upisuje registar nepokretnosti.

  Koje troškove (pored kupoprodajne cene) kupac nepokretnosti ima

  Troškovi koji prate pravni posao kupoprodaje su sledeći:

    • troškovi advokata za sastav ugovora o kupoprodaji

    • troškovi overe odnosno solemnizacije ugovora o kupoprodaji od strane javnog beležnika

    • porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od ugovorene kupoprodajne cene. Ukoliko se radi o nepokretnosti koja se prvi put prometuje, tada ne postoji obaveza plaćanja poreza ne prenos apsolutnih prava, već se plaća PDV koji je već uračunat u kupoprodajnu cenu gde je poreski obveznik prodavac.

    • taksa za upis prava svojine u Katastar nepokretnosti koja iznosi 5.310,00 dinara.R

   Još naših tekstova:

   advokati novi sad внж адвокат

   Naknada štete iz avio saobraćaja

   Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

   ВНЖ адвокат нови сад

   Ugovor o zakupu stana

   Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

   nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

   Real estate purchase in Serbia for foreigners

   If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

   advokati novi sad

   Povreda ugleda i časti

   Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

   advokat novi sad

   Eksproprijacija

   Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

   advokat novi sad

   Pravo preče kupovine

   Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

   advokati u novom sadu

   Rad na određeno vreme

   Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

   advokat novi sad lawyer serbia

   ANĐELKOVIĆ

   Advokatska kancelarija

    

   Radno vreme: 08.00 – 16:00h

    

   Radno vreme: 08.00 – 16:00h

   OBLASTI

   __________________________________________

   Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

   KONTAKT

   Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!