Tužba protiv EPS

Nakon velikog broja predmeta koji su pokrenuti po tužbama građana protiv banaka za nezakonito naplaćene troškove obrade kredita,  izvesno je da nam slede nove tužbe protiv EPS-a za nezakonito naplaćeni tzv. „trošak garantovanog snabdevača“.

Koliko iznosi trošak garantovanog snabdevača?

Navedena stavka na računu je uvedena u septembru 2014. godine, koja je iznosila na početku 121,00 dinar, a danas EPS po tom osnovu svakog meseca naplaćuje od građana 142,62 dinara, bez obzira na potrošnju struje.

Šta predstavlja trošak garantovanog snabdevača?

U jednom svom izjašnjenju EPS je naveo da se trošak garantovanog snabdevača plaća za svako merno mesto u jednakim iznosima svakog meseca, pa i u mesecima kada nema potrošnje, a služi za pokriće troškova obračuna, izrade računa, poštanskih troškova i sl., osim u slučaju prvog prispelog računa nakon prijave kada se ovaj iznos umanjuje na osnovu broja dana u obračunskom periodu.

U vezi sa navedenim, ukazujemo na odredbu čl. 12 Zakona o zaštiti potrošača kojom je određeno da je zabranjeno naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču.

Kasnije je EPS osporio svoje izjašnjenje.

Da li je naplata troškova garantovanog snabdevača zakonita?

Činjenica je da računi za navedeni trošak ne sadrže jasne i nedvosmislene podatke o tome koju uslugu potrošač plaća kroz ove troškove.

Svakako je obaveza da se prikaže specifikacija svih troškova, dok potrošaču ne mogu biti naplaćeni tzv. dodatni trošovi, pored pružene usluge, bez njegove saglasnosti.

Sudska praksa se razlikuje

Osnovni sud u Kruševcu je inicirao pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim kasacionim sudom, a s obzirom da trenutno postoje različite presude povodom tužbi protiv EPS-a u vezi sa navedenim troškovima. Vrhovni kasacioni sud je dužan da reši sporno pravno pitanje u roku od 60 dana od dana prijema zahteva, nakon čega će biti usvojeno jedinstveno mišljenje o tome da li je trošak garantovanog snabdevača zakonit ili ne, odnosno da li je EPS zakonito vršio naplatu.

Tužba protiv EPS-a

Radi naplate nezakonito naplaćenih troškova garantovanog snabdevača podnosi se tužba čime se pokreće potrošački spor za koji je predviđena naročita hitnost u rešavanju.

U postupku pred sudom u potrošačkom sporu ne plaća se sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara – što je slučaj sa tužbama protiv EPS-a, dok je u ovim postupcima pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan i sud na čijem području potrošač ima prebivalište, odnosno boravište.

Naša advokatska kancelarija savetuje da građani sačekaju sa podnošenjem tužbi protiv EPS-a, dok Vrhovni kasacioni sud ne da mišljenje o zakonitosti naplate, a imajući u vidu da ovo potraživanje zastareva za deset godina te da građani nisu u riziku da u pogledu nezakonite naplate od strane EPS -a nastupi zastarelost.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!