Ugovor o poklonu ili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života?

advokat novi sad

Mnogi klijenti nam se javljaju radi sačinjavanja ugovora o poklonu, da bismo nakon sagledavanja svih činjenica zajedno odlučili da se pristupi zaključenju ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. U ovom stručnom tekstu pojasnićemo razilike i dejstvo navedenih ugovora.

Šta je ugovor o poklonu?

Ugovor o poklonu je regulisan odredbama Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine. Iako čest pravni posao, ugovor o poklonu nije regulisan odredbama Zakon o obligacionim odnosima koji reguliše veliki broj ugovora o prometu robe i usluga.

Ugovor o poklonu je dobročini pravni posao kojim se poklonodavac obavezuje da na poklonoprimca prenese određenu stvar ili neko drugo pravo, bez naknade. Za nastanak ugovora o poklonu potrebna je i saglasnost poklonoprimca.

Da li je ugovor o poklonu za poklonoprimca zaista “besplatan”?

Poklonoprimac je dužan da prema poklonodavcu pokaže zahvalnost. Nezahvalnost odnosno gruba neblagodarnost predstavlja osnov za opoziv poklona.

Kako ugovor o poklon utiče na prava nužnih naslednika poklonodavca?

Ukoliko je nužni deo zakonskih naslednika poklonodavca povređen, tada se smanjuju zaveštajna (testamentalna) raspolaganja, a vraćaju se i pokloni koje je ostavilac učinio ako je to potrebno da se nužni deo namiri.

To znači da ukoliko je lice A ugovorom o poklonu raspolagalo svom svojom imovinom, tako da je imovinu preneo na potomka lice B, drugi potomak lice C, koji ujedno predstavlja nužnog naslednika, moći će da traži vaćanje poklona kako bi se namirio njegov nužni nasledni deo.

najbolji advokat novi sad

Kako izbeći da nakon smrti ostavioca nužni naslednik traži vraćanje poklona?

Kako bi izbegli vraćanje poklona, stranke često pristupaju zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju, o čemu smo pisali u našim ranijim tekstovima.

Međutim, u određenim slučajevima, a kako bi se izbeglo naknadno pobijanje ugovora o doživotnom izdržavanju, naše klijente savetujemo da pristupe zaključenju Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života?

Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu, pod uslovom da se takvim raspolaganjem saglase svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani na nasleđe. Ako neki potomak nije dao saglasnost, može je dati naknadno.

Ovaj ugovor je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju.

Da li se ustupljenom imovinom mogu namiriti nužni naslednici?

Imovina koja je ustupljena ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici.

Ovim ugovorom može biti obuhvaćen i bračni drug ustupioca, ako se bračni drug saglasi i tada on ima isti položaj kao i ustupiočevi potomci.

Ukoliko neko od ustupiočevih potomaka nije dao saglasnost, ili bračni drug nije dao saglasnost, tada ovaj ugovor ima dejstvo ugovora o poklonu u odnosu na njih.

advokatska kancelarija novi sad

Dakle, ukoliko u konkretnom slučaju postoji saglasnost potomaka, najbolja opcija je da lice ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života raspolaže svojom imovinom, s obzirom da se zaveštajna raspolaganja (testament) i ugovor o poklonu mogu pobijati kako bi se zaštitila prava nužnih naslednika, dok punovažan ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života ne podleže ovakvom pobijanju od strane nužnih naslednika.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!