Izdržavanje deteta – alimentacija


Pitanje izdržavanja deteta se najčešće postavlja u postupku razvoda braka roditelja, ali i naknadno kada dolazi do potrebe menjanja iznosa određene alimentacije.

O sporazumnom razvodu braka i razvodu braka po tužbi pisali smo u našem blogu Razvod braka, dok ćemo se u ovom tekstu baviti pitanjem alimentacije.

Da li roditelji imaju obavezu da izdržavaju dete?

Prema Porodičnom zakonu, roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju dete.

Pravo na izdržavanje ima:

  • maloletno dete
  • punoletno dete koje je nesposobno za rad a nema dovoljno sredstava za izdržavanje sve dok takvo stanje traje
  • punoletno dete koje se redovno školuje najkasnije do navršene 26. godine života


Šta se podrazumeva pod redovnim školovanjem deteta?

Danas je vladajući stav da se pod redovnim školovanjem deteta podrazumeva redovno izvršavanje obaveza, redovno polaganje ispita i po isteku školske godine redovno upisivanje naredne godine, a ne samo formalno pravni status redovnog školovanja. Međutim, prolazni neuspesi i propusti ne bi smeli da budu uzrok za uskraćivanje prava izdržavanja. Takođe, vanredni student bi imao pravo na izdržavanje ukoliko redovno ispunjava obaveze u pogledu polaganja ispita na fakultetu.

Koji su kriterijumi za određivanje izdržavanja?

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu. Ta suma je Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 03.12.2020. godine određena na 27.046,00 dinara, ali je svakako moguće dokazivati da su potrebe poverioca manje od toga, odnosno da su prihodi dužnika izdržavanja nedovoljni da se zadovolje ti kriterijumi.

Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda i drugih okolnosti koje su od značaja za određivanje izdržavanja.

Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti koje su od značaja za određivanje izdržavanja.

Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Na koji način se određuje izdržavanje?

Izdržavanje se po pravilu određuje u novcu. To znači da se davalac i poverilac izdržavanja mogu dogovoriti da se izdržavanje daje u naturi.


Sporazum o zakonskom izdržavanju

Sporazum o zakonskom izdržavanju sačinjava se u formi javnobeležničkog zapisa. To znači da su stranke dužne da unapred dogovore uslove i sačine sporazum, koji se kasnije potvrđuje u formi javnobeležničkog zapisa koji predstavlja izvršnu ispravu. Na taj način može se efikasno izbeći vođenje sudskog spora, a stranke se mogu dodatno motivisati da svoj međusobni odnos razreše bez konflikta, brže, jeftinije i jednostavnije.

Ukoliko ne postoje mogućnosti da se stranke sporazumeju, tada poverilac izdržavanja ima mogućnost da podnese tužbu.


Tužba za alimentaciju

Tužba se podnosi sudu na čijem području tuženi ima prebivalište odnosno boravište, ili sudu na čijem području lice koje traži izdržavanje ima prebivalište odnosno boravište.

Postupak za izdržavanje je naročito hitan, tako da sud prvo ročište zakazuje u roku od 8 dana od dana kada je tužba primljena u sud, dok se o eventualnoj žalbi na prvostepenu presudu odlučuje u roku od 15 dana od dana kada je drugostepenom sudu dostavljena žalba.

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu, tada po pravilu ne može biti manja od 15% niti veća od 50%  redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Visina izdržavanja treba da omogući detetu najmanje takav nivo životnog standarda kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.


Šta ukoliko dužnik izdržavanja ne daje izdržavanje utvrđeno izvršnom sudskom odlukom ili poravnanjem?

Ukoliko dužnik izdržavanja dobrovoljno ne plaća alimentaciju, poverilac izdržavanja raspolaže sa dva sredstva:

  • Predlog za izvršenje
  • Krivična prijava za krivično delo Nedavanje izdržavanja

Predlogom za izvršenje pokreće se postupak prinudne naplate iznosa neplaćenih alimentacija.

U slučaju podnošenja krivične prijave, dužniku izdržavanja preti kažnjavanje za krivično delo Nedavanje izdržavanja iz čl. 195 Krivičnog zakonika:

Na označene načine postavljeni su efikasni instrumenti prinude na dužnika izdržavanja kako bi svoju zakonsku obavezu prema detetu blagovremeno ispunjavao.

Naša advokatska kancelarija zastupa u postupcima izdržavanja deteta, u tu svrhu vrši provere imovine koju poseduju dužnik izdržavanja i prihoda, kao i u postupcima izvršenja i zastupanja u krivičnom postupku proisteklom iz nedavanja izdržavanja.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!