Priručnik za poslodavce i zaposlene

Advokat Anđelković

Naša advokatska kancelarija sačinila je seriju blogova iz oblasti radnog i privrednog prava, na teme u vezi kojih nam naši klijenti postavljaju najčešća pitanja.

Ukoliko ste poslodavac, u blogu Osnivanje firme i opšti akti poslodavca, upoznaćete se sa svim koracima od osnivanja firme do usvajanja radnopravne regulative koja će vam biti neophodna u poslovanju.

Kada dođe do zaključenja ugovora o radu sa zaposlenim biće vam koristan naš stručni tekst Obavezni elementi ugovora o radu.

Značaj opštih akata posebno dolazi do značaja kada se pojavi potreba za davanjem otkaza određenom zaposlenom. Otkaz ugovora o radu zahteva strogo propisanu zakonsku proceduru, pa nepoštovanje te procedure može dovesti do sudskog postupka. O mogućnostima za pokretanje sudskog postupka pisali smo u našem blogu Poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, gde možete pročitati koje greške poslodavci najčešće prave prilikom davanja otkaza. U našem blogu Naknada štete zbog nezakonitog otkaza pisali smo o pravnim posledicama do kojih dolazi u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa.

Pored otkaza ugovora o radu, poslodavac može zaposlenom za povredu radne obaveze/nepoštovanje radne discipline, ako smatra da za to postoje olakšavajuće okolnosti, ili da povreda radne obaveze/nepoštovanje radne discipline nije takve prirode da zaposlenom treba prestati radni odnos, izreći jednu od tzv. olakšavajućih mera, o čemu smo pisali u našem blogu Umesto otkaza ugovora o radu.

Veliki broj radnih sporova odnosi se na potraživanja iz radnog odnosa, bilo da zaposleni potražuju razilku između isplaćene i pripadajuće zarade ili naknadu troškova za koje su uskraćeni. Često postavljeno pitanje jeste na koje troškove zaposleni imaju pravo. O tome ćete čitati u našem blogu Naknada troškova zaposlenih.

Kako se u pogledu naknade troškove zaposlenih najveći broj radnih sporova pokreće zbog isplate troškova prevoza, o ovoj temi posebno takođe možete čitati u našem stručnom tekstu.

Veliki broj radnih sporova vode zaposleni u državnim i javnim službama radi isplate naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora. O ovoj temi smo posebno pisali u našem blogu Topli obrok i regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Pored naknade troškova, zaposlenima se Zakonom o radu garantuje odgovarajuća zarada i to jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koju ostvaruju kod poslodavca. O navedenom možete čitati u našem blogu Jednaka zarada za isti rad.

Usled nezakonitog postupanja poslodavca, uskraćivanja zaposlenima prava iz radnog odnosa, može doći i do prekršajnog postupka protiv pravnog lica odnosno preduzetnika i odgovornog lica u pravnom licu. Koje sve radnje predstavljaju prekršaj i koje kaznene odredbe su predviđene možete pročitati u našem blogu Kaznene odredbe za poslodavce.

Budući da do nezakonitog postupanja poslodavaca dolazi najčešće usled savetovanja od strane nestručnih lica, u našem blogu Pravno savetovanje – zašto advokat a ne knjigovođa pokušali smo da približimo značaj savetovanja sa advokatima koji su specijalizovani za radno i privredno pravo, kao i težinu posledica do kojih može doći kada pravno savetovanje pružaju lica koja za to nisu ovlašćena.

Kako je posebno aktuelna tema oko oporezivanja frilensera, više o tome možete pročitati u našem blogu Freelancer u Srbiji – oporezivanje i registracija delatnosti.

S obzirom da poslodavci često imaju potrebu da zaposle stručnjake iz inostranstva o ovoj temi smo pisali u našem blogu Radne dozvole za strance.

Bezbednost i zdravlje na radu je jedna od najznačajnih tema u radnom pravu. Ukoliko dođe do povrede na radu ili profesionalne bolesti zaposlenog, poslodavac može biti prekršajno odgovoran ukoliko nije preduzeo sve mere za bezbednost i zdravlje na radu, a zaposleni ostvaruje pravo na naknadu štete. Detaljnije o ovoj temi smo pisali u našem blogu Naknada štete zbog povrede na radu.

Sve češći problem sa kojima se zaposleni danas susreću je mobing. Ovde se postavlja mnogo pitanja kako od strane zaposlenih, tako i od strane poslodavaca, a ključno pitanje je da li određeno ponašanje prestavlja mobing i kako ga dokazati. O ovoj temi smo pisali u našem blogu Zlostavljanje na radu (mobing).

Zakon o radu pruža mnogo mogućnosti za poslodavce, kada se pojave različite potrebe koje se odnose na odstupanje od uobičajenog načina poslovanja. Jedna od tema o kojoj smo pisali i koju možete pročitati u našem blogu je Preraspodela radnog vremena.

Za kraj, ukoliko dođe do prestanka finansijskog interesa ili razloga zbog kojih je neko privredno društvo osnovano, a postoje novčana sredstava za namirenje svih dospelih i nedospelih obaveza, poslodavci nam se obraćaju za gašenje firme. O ovoj temi smo pisali u našem blogu Likvidacija privrednog društva(brisanje firme).

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!