Deoba zajedničke imovine

podela bračne imovine tekovine advokat novi sad

Pitanje deobe zajedničke imovine supružnika najčešće se postavlja nakon razvoda braka odnosno prekida vanbračne zajednice partnera. Tada je najpre potrebno razgraničiti šta predstavlja zajedničku, a šta posebnu imovinu. U ovom stručnom tekstu daćemo osnovna pojašnjenja koja se odnose na imovinu supružnika, kao i na koji način je moguće izvršiti deobu.

Šta je zajednička imovina?

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Rad ne podrazumeva samo finansijski doprinos jednog supružnika zajednici života, već i takav rad koji nema kao neposredan rezultat zaradu već kojim se drugom supružniku indirektno omogućava ili olakšava sticanje zarade. Primer takvog rada je staranje o domaćinstvu i deci.

Pod pojmom zajedničke imovine se smatra samo ona koja je stečena za vreme zajednice života. Dakle, ukoliko je došlo do faktičkog prekida zajednica života bez obzira na to što se brak formalno nije razveo, sva imovina koja bi bila stečena po prekidu zajednice života ne ulazi u pojam zajedničke imovine.

podela vanbračne imovine advokat novi sad advokatska kancelarija novi sad

Da li imovina stečena od igre na sreću predstavlja zajedničku imovinu?

Često nam bude postavljeno pitanje da li imovina koja je stečena na kladionici, lutriji i drugim igrama na sreću predstavlja zajedničku imovinu. Odgovor je da. Navedena imovina ne bi ušla u pojam zajedničke imovine samo pod uslovom da spuružnik koji je ostvario dobitak dokaže da je u igru uložio svoju posebnu imovinu.

Šta je posebna imovina?

Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine, nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava, predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Na koji način supružnici upravljaju i raspolažu zajedničkom imovinom?

Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu sporazumno. Raspolaganje imovinom (bilo koji pravni posao koji za predmet ima promet imovine) bez saglasnosti drugog supružnika povlači apsolutnu ništavost takvog raspolaganja, jer je protivno imperativnoj zakonskoj normi Porodičnog zakona.

advokat u novom sadu podela imovine razvod

Šta predstavlja deoba zajedničke imovine?

Deobom zajedničke imovine smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka.

Kako se vrši deoba zajedničke imovine?

Supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajendičke imovine koji se zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave – sporazumna deoba.

Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, deobu zajedničke imovine vrši sud – sudska deoba.

Pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. U odnosu na ovu pretpostavku, moguće je dokazivati suprotno što zavisi od pojedinačnog doprinosa zajedničkoj imovini svakog supružnika.

Ko ima pravo da zahteva deobu zajedničke imovine?

Pravo na deobu imaju: supružnici, naslednici umrlog supružnika i poverioci onog supružnika iz čije se posebne imovine nisu mogla namiriti njihova potraživanja.

Da li vanbračni partneri mogu steći zajedničku imovinu?

Imovina koju su vanbračni parterni stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajendici predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju odredbe Porodičnog zakona o imovinskim odnosima supružnika.

advokat novi sad podela bračne tekovine advokatska kancelarija

Ukoliko se pojavi potreba za deobom zajedničke imovina kao najefikasniji način savetujemo sporazumnu deobu, a tek ukoliko ne postoji dogovor između supružnika odnosno vanbračnih partnera, prava se mogu ostvariti u postupku sudske deobe. Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge sačinjavanja ugovora kojima se vrši sporazumna deoba zajedničke imovine i u tu svrhu prati ceo proces pred javnim beležnikom, kao i pravne usluge zastupanja u sudskom postupku radi deobe zajedničke imovine.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!