Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

advokat za naknadu stete novi sad

Saobraćajne nezgode predstavljaju jedan od najbrojnijih uzroka nastanka štete. Lica koja su pretrpela štetu učestvujući u saobraćajnoj nezgodi imaju pravo na pravičnu naknadu štete od štetnika ili odgovornog lica (npr. osiguranja), a što je regulisano odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Naknada štete u saobraćajnoj nezgodi ostvaruje se najčešće pred osiguranjem ili UOS, a za taj postupak može se angažovati advokat za naknadu štete.

Ko je odgovoran za štetu?

Odgovornost za nastalu štetu snosi lice koje je svojim radnjama, odnosno propuštanjem činjenja radnji na koje je bilo obavezno po zakonu, izazvalo ili doprinelo izazivanju saobraćajne nezgode.

To može biti vozač koji ne poštuje saobraćajne propise ili lice koje upravlja motornim vozilom bez potrebne važeće dozvole. Takođe, to lice ne mora biti učesnik nezgode, kao npr. lice koje je propustilo da obezbedi deonicu puta zbog radova na putu, a na šta je bilo obavezno, a koje propuštanje dužne radnje je potom izazvalo saobraćajnu nezgodu u kojoj su učestvovala treća lica.

Ova odgovornost se, konkretno u slučaju činjenja štete upravljanjem motornim vozilom, isključuje zaključivanjem Ugovora o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti. Zaključivanje ovog ugovora je obavezno prilikom registracije motornog vozila na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

najbolji advokat za naknadu stete

Koji su uslovi za odgovornost osiguravajućeg društva?

Kako smo prethodno naveli, odgovornost za štetu može se Ugovorom preneti na Osiguravajuće društvo. Ipak, pored postojanja Ugovora štetnik mora ispunjavati i posebne uslove za validnost Ugovora o osiguranju, i to:

  • Posedovanje važeće vozačke dozvole u trenutku nastanka štete,
  • Odsustvo uticaja alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
  • Štetnik ne sme počiniti saobraćajnu nezgodu sa takvom namerom,
  • Štetnik ne sme samovoljno napustiti mesto nezgode,
  • Štetnik ne sme upotrebljavati vozilo u druge svrhe osim one označene u Ugovoru,
  • Vozilo štetnika koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi mora imati važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti.

Naknada štete od nepoznatog lica

Kada je štetnik nepoznat, odgovornost za nastalu štetu pod određenim uslovima snosi Udruženje osiguravača Srbije. Uslov za naknadu štete jeste da su oštećena lica pretrpela povrede, odnosno nematerijalnu štetu. Udruženje osiguravača Srbije će takođe biti odgovorno i u slučaju kada je štetnik prouzrokovao saobraćajnu nezgodu upravljajući neregistrovanim vozilom.

Ističemo, u slučaju upravljanja neregistrovanim vozilom prethodno navedeno nipošto ne znači da će štetnik biti oslobođen obaveze za naknadu štete. Naprotiv, nakon što Udruženje osiguravača Srbije isplati pravičnu naknadu oštećenim licima, istaknuće regresni zahtev štetniku koji je upravljao neregistrovanim motornim vozilom. Isto važi i za nepoznatog štetnika čiji se identitet naknado sazna.

advokat za naknadu stete novi sad saobracajna nezgoda

Kakva šteta može biti?

Materijalna šteta podrazumeva najpre oštećenje ili uništenje stvari, a isto tako i dodatne materijalne troškove koji su nastali posredno i pali na teret oštećenog lica (troškovi lečenja, popravki, izgubljene dobiti, takse i sl.).

Posebno ističemo da lica kojima su u saobraćajnoj nezgodi oštećena sredstva za obavljanje osnovne delatnosti (auto-prevoznici, kurirske službe i dr.) mogu tražiti naknadu materijalne štete za izmaklu dobit. Šta je izmakla dobit? – to je šteta koju je lice pretrpelo na način što je usled tuđe protivpravne radnje bilo sprečeno da stekne imovinsku korist.

Na primer: kada se ošteti rent-a-car vozilo kojim preduzetnik obavlja svoju delatnost iznajmljivanja automobila, zbog čega je sprečen da vozilo dalje daje u zakup (posluje) dok se vozilo ne popravi, on je po tom osnovu ovlašćen da potražuje naknadu izgubljene dobiti za sve dane trajanja nemogućnosti obavljanja delatnosti.

Nematerijalna šteta odnosi se na pretrpljene fizičke bolove, strah, duševne bolove usled umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog srodnika i naročito teškog invaliditeta i sl.

Pored naknade štete za pretrpljeni fizički bol, oštećeno lice ima pravo i na naknadu štete za pretrpljeni duševni bol i to:

  • Naknada štete za pretrpljeni primarni i sekundarni strah,
  • Naknada štete za duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti,
  • Naknada štete za duševni bol usled smrti bliskog lica

Naknada štete za pretrpljeni duševni bol usled smrti bliskog lica isplaćuje se samo najbližim srodnicima preminulog, ako su stanovali u istom domaćinstvu i ako je među njima postojala trajnija životna zajednica. Navedeni srodnici imaju pravo i na naknadu određenih vrsta materijalne štete.

Posebno ističemo slučaj nastupanja trajnih posledica po zdravlje oštećenog lica (nastanak invalidnosti) usled kojih oštećeni trajno nije u mogućnosti da radi i privređuje, kada se štetniku može izreći obaveza plaćanje rente u pravičnom iznosu koji odredi sud. Ova renta se obično određuje na mesečnom nivou, dok postoji nemogučnost privređivanja na strani oštećenog.

naknada stete iz saobracajne nezgode

Koja je procedura za naknadu štete?

Odštetni zahtev – postizanje vansudskog poravnanja

Oštećena lica trebaju najpre uputiti odštetni zahtev Osiguravajućem društvu štetnika u kom će navesti neophodne dokaze i priloge kako bi pokrenuli postupak za naknadu štete. Ovo je postupak radi postizanja mirnog rešenja spora, a koji se okončava zaključenjem vansudsko poravnanja.

Ponuda koju osiguravajuće društvo iznese oštećenom licu je obavezujuća za društvo i mora se u roku od 15 dana od dana isplatiti oštećenom. Isplata po iznesenoj ponudi, s druge strane, ne obavezuje oštećenog da zaključi pismeno vansudsko poravnanje. Nepotpisivanjem poravnanja, oštećeni i dalje ima mogućnost da sudskim putem potražuje veći iznos od dobijenog u postupku pred osiguravajućim društvom.

Važno je napomenuti da oštećena lica gube mogućnost pokretanja sudskog postupka kada potpišu vansudsko poravnanje budući da se odredbama istog konstatuje da nemaju dalje potraživanja i da se odriču daljeg potraživanja po osnovu nastale nezgode.

advokat za tuzbu protiv osiguranja novi sad

Tužba radi naknade štete od osiguranja

Oštećena lica mogu podneti tužbu radi naknade štete protiv odgovornog osiguravajućeg društva u roku od 3 godine od dana nastanka saobraćajne nezgode. Tužbi ne mora prethoditi pokušaj zaključenja vansudskog poravnanja (postupka pred osiguranjem).

Naši advokati savetuju da se uz tužbu, uz ostale potrebne priloge, odmah dostave i Nalazi i mišljenja sudskih veštaka odgovarajuće struke (ortopeda, psihijatra, odnosno veštaka saobraćajne struke i dr. po potrebi), zbog brojnih prednosti u pogledu efikasnosti i ekonomičnosti postupka, a naročito izveštaji lekara pribavljeni odmah nakon nezgode.

Prilikom odlučivanja o tužbenom zahtevu, sud ceni Nalaz i mišljenje veštaka čiji je zadatak da kao stručnjak iz posebne oblasti posebno obrazloži i utvrdi činjenice na kojima će se temeljiti presuda. Dakle, slobodno možemo reći da su Nalaz i mišljenje veštaka, njihov kvalitet i temeljitost od velikog značaja za krajnji ishod postupka.

najbolji advokat u novom sadu najbolja adokatska kancelarija novi sad

Koliki su troškovi sudskog postupka za naknadu štete?

Svaki postupak je praćen troškovima koji se odnose na sudske takse, predujme za veštačenje i troškove advokata. Međutim, kako bi naši klijenti imali minimalne troškove postupka, nudimo mogućnost zaključenja Sporazuma o nagradi i naknadi troškova za rad avokata, na koji način se omogućuje da klijent isplati naknadu za advokatske usluge tek po okončanju postupka, odnosno po naplati dosuđenog iznosa naknade štete u dogovorenom procentu. Na ovaj način, instrumenti pravne zaštite su dostupni svim građanima bez obzira na njihovo imovno stanje.

Advokat za naknadu štete Novi Sad

O drugim osnovama po kojima možete ostvariti pravo na naknadu štete pročitajte u našem blogu „Naknada štete„.

Advokatska kancelarija Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!